Portfolio

Veel kennis van en ervaring met het versnellen, verzakelijken en standaardiseren van het dienstverleningsproces, vooral inrichten en verrichten klantcontactcentra (KCC). Ik heb ruime ervaring met trajecten in Antwoord voor gemeenten,… Read more

Innoveren in dienstverlening

Veel kennis van en ervaring met het versnellen, verzakelijken en standaardiseren van het dienstverleningsproces, vooral inrichten en verrichten klantcontactcentra (KCC). Ik heb ruime ervaring met trajecten in Antwoord voor gemeenten, op het vlak van procesoptimalisatie, vraagverheldering, klantbejegening, implementeren nieuw inrichtingsmodel en cultuurverandering.

Enkele voorbeelden:

– Stimulator Welzijn nieuwe stijl, waarderend onderzoek naar benodigd vakmanschap, IJsselkring
(Februari 2012- november 2012)

– Projectleider businesscase integrale desk benadering facilitaire zaken, Waternet en CVZ
(2005- 2010)

– Cocreator nieuw dienstverleningsconcept op basis van ondernemerstypen, Kamer van Koophandel (2008-2010)

Project Details

  • Site Design
  • HTML / CSS
  • WordPress Integration
  • SEO
  • Project Deployment
Launch Project

Related Portfolios