Portfolio

  • image not found
  • image not found

Veranderaar nieuwe rol gemeente Berkelland vanuit kader ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

De inwoners van Berkelland zijn steeds beter in staat hun eigen boontjes te doppen. Ze zijn zelfstandiger en mondiger, kennis is toegankelijker. Inwoners werken mee aan een leefbare samenleving (bijvoorbeeld burgerinitiatieven, kansenkaarten, onderhoud openbaar groen).
Steeds meer is het besef dat de overheid, wij als gemeente, wel kan meehelpen aan het oplossen van problemen in de samenleving, maar daar niet als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor is. Daarnaast heeft de gemeente ook niet altijd de beste oplossing.
Dat vraagt van de gemeente dat zij een nieuwe rol ontwikkelt. Niet meer de super-regelaar, de bepaler, de zak met geld. Maar meer de partner, op basis van gelijkwaardigheid. Die nieuwe rol ontstaat niet vanzelf. Daarvoor moeten bestuur en medewerkers van de gemeente zoveel mogelijk uit het gemeentehuis komen. En actief deel nemen in de samenleving.


De veranderslag gaat niet plotseling, van de een op de andere dag. Zowel de gemeente als inwoners moeten wennen aan nieuwe verhoudingen. Daarom doen we door middel van enkele pilots ervaring op. Zoals het werken met kanskaarten, de Voormekaar-teams, het experimenteren met wijk- en buurtbudgetten.

Project Details

  • Site Design
  • HTML / CSS
  • WordPress Integration
  • SEO
  • Project Deployment
Launch Project

Related Portfolios