Blogs

Transitie naar zelfsturende teams (gemeente Berkelland)


 

In de transitie richting zelfsturende teams binnen de gemeente Berkelland was ik verantwoordelijk voor 4 belangrijke stappen: 1. Participatief vaststellen van de nieuwe organisatie (koers en structuur) 2. Werven en… Read more

 

In de transitie richting zelfsturende teams binnen de gemeente Berkelland was ik verantwoordelijk voor 4 belangrijke stappen: 1. Participatief vaststellen van de nieuwe organisatie (koers en structuur) 2. Werven en…

Read more

Gebiedsteams verder brengen


Een gemeente wilde de organisatie flexibeler maken om zo beter te kunnen meebewegen met de maatschappelijke
(en organisatorische) vraagstukken die zich voordoen.

Mijn opdracht was om deze koers te verankeren in het… Read more

Een gemeente wilde de organisatie flexibeler maken om zo beter te kunnen meebewegen met de maatschappelijke
(en organisatorische) vraagstukken die zich voordoen.

Mijn opdracht was om deze koers te verankeren in het…

Read more

Verkennen ondernemersplein


Opdrachtgever
Kamer van Koophandel

Opdracht/taak
Verkennen ondernemersplein
De Kamer van Koophandel (KvK) ziet haar werkveld veranderen. Er komt een Ondernemersplein waarin o.a. de Kamer van Koophandel brede, integrale diensten verleent aan ondernemers. Dit betekent… Read more

Opdrachtgever
Kamer van Koophandel

Opdracht/taak
Verkennen ondernemersplein
De Kamer van Koophandel (KvK) ziet haar werkveld veranderen. Er komt een Ondernemersplein waarin o.a. de Kamer van Koophandel brede, integrale diensten verleent aan ondernemers. Dit betekent…

Read more

Innoveren in dienstverlening


Veel kennis van en ervaring met het versnellen, verzakelijken en standaardiseren van het dienstverleningsproces, vooral inrichten en verrichten klantcontactcentra (KCC). Ik heb ruime ervaring met trajecten in Antwoord voor gemeenten,… Read more

Veel kennis van en ervaring met het versnellen, verzakelijken en standaardiseren van het dienstverleningsproces, vooral inrichten en verrichten klantcontactcentra (KCC). Ik heb ruime ervaring met trajecten in Antwoord voor gemeenten,…

Read more

Veranderaar nieuwe rol gemeente Berkelland vanuit kader ‘Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur


De inwoners van Berkelland zijn steeds beter in staat hun eigen boontjes te doppen. Ze zijn zelfstandiger en mondiger, kennis is toegankelijker. Inwoners werken mee aan een leefbare samenleving (bijvoorbeeld… Read more

De inwoners van Berkelland zijn steeds beter in staat hun eigen boontjes te doppen. Ze zijn zelfstandiger en mondiger, kennis is toegankelijker. Inwoners werken mee aan een leefbare samenleving (bijvoorbeeld…

Read more

Herken de starter


Programmatrekker Servicepersoonlijkheid
Kamer van Koophandel Midden Nederland, cultuurveranderingstraject klantgerichtheid servicerollen (20010-2012)

Opdracht/taak

Vaststellen nieuw concept om de marktpositie van de Kamer van Koophandel (KvK)op het gebied van voorlichting vast te houden en te… Read more

Programmatrekker Servicepersoonlijkheid
Kamer van Koophandel Midden Nederland, cultuurveranderingstraject klantgerichtheid servicerollen (20010-2012)

Opdracht/taak

Vaststellen nieuw concept om de marktpositie van de Kamer van Koophandel (KvK)op het gebied van voorlichting vast te houden en te…

Read more