Over Gertjan

Mijn persoonlijke introductie

Gertjan Verstoep

Kwartiermaker, publieke veranderaar en (interim) manager

Mijn ervaring ligt op het terrein van organisatieontwikkeling, vernieuwing en
 aanverwante veranderingsprocessen. Mijn focus ligt bij leiderschap in veranderingstrajecten:
duidelijk eigenaarschap, integrale sturing(smechanismen), goede samenhang en op samenwerking gericht.

Ik zet hierbij de koers stevig neer met een menselijke maat. Hierbij is het mijn stijl om verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie te leggen met oog voor de kracht en oplossingen van de samenleving zelf. Het bewaken van kaders doe ik door vrijmoedig door effectief te spiegelen en feedback geven.

Ik heb een sterke voorkeur voor overheden, die zich bewust (willen) ontwikkelen tot netwerkorganisaties en de blik naar buiten richten. Ik geloof sterk in reeds aanwezige initiatieven en bestaande oplossingen van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners.
Het verder implementeren en verankeren van deze visie ervaar ik als een prettige uitdaging. Ik heb hierbij veel oog voor proces en resultaat. In dit vernieuwende samenspel wil ik mijn leiderschap inzetten.

 

Mijn talent

Hier ben ik vrij goed in.

Consistent (geloofwaardig)

In mijn werk schakel ik gemakkelijk tussen verschillende rollen en geef ik een consistent en betrouwbaar beeld af aan anderen, ook in
 lastige situaties.

Realiseren eigenaarschap

Eigenaarschap binnen verandertrajecten als succesfactor. Niets is zo sterk als de kracht van de eigen medewerkers.

Resultaatgericht

Ik heb veel oog voor proces en resultaat. Ik sta voor open, eerlijke en duidelijke verandertrajecten en kan goed sturen op gewenst resultaat.

Communicatief krachtig en verbindend

Ik kan in lastige situaties verschillende werelden verbinden. Weet uit verschillen waarde te creëren.

Veranderkundig

Ik weet een beweging in gang te zetten, mensen te mobiliseren en commitment te verkrijgen door overtuiging en inspiratie.

Teamcoaching

Inspireren, stimuleren en faciliteren van een team. De groepsdynamiek aanwenden voor een beter resultaat.

Lef en durf

Ik durf (gecalculeerde) risicovolle beslissingen te nemen in situaties die direct optreden verlangen ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie.

Veerkracht

Effectief blijven presteren onder druk en bij weerstand. Veerkracht tonen bij tegenslag en teleurstelling.

Kenmerkende trajecten

Ter illustratie

Maart 2011
2014

Cultuurveranderingstrajecten

bij zbo's en gemeenten

Begeleider cultuurverandering gemeentelijke KCC’s, vaak in het kader van Gemeente heeft Antwoord
 2009-2011
 (o.a. gemeente Zoetermeer en Geldermalsen)
- Cultuurveranderingstrajecten bij diverse ZBO’ s en kennisinstellingen
- o.a. Kamer van koophandel rol van de regioadviseur naar co creërende rol.
- 2013-2014 Doen & Later (bewustzijn creëren bij ‘jongere ouderen’ voor de oudedagsvoorzieningen’ . Achmea, CZ, Espria, Rabobank, PGGM en Ymere Espria (2013);

Juni,2011
2015

Cocreatie met de samenleving

Overheden slagvaardiger maken bij het faciliteren van maatschappelijke initiatieven

- Juni 2013-eind 2015 Katalysator/ kwartiermaker duurzaamheidshuis Stichtse Vecht (www.dhsv.nl);
- Het duurzaamheidshuis faciliteert en versnelt de duurzaamheidskracht in de gemeente Stichtse Vecht juni 2013- 2015;
- Kwartiermaker / leegstand coördinator PlanetenbaanSamen Stichtse Vecht.
- 2014-2015 Kwartiermaker aantrekkelijk winkelhart van Maarsen
- oktober 2015 Mijnhambroek.nl, gemeente Berkelland verkent met wijk de mogelijkheden van wijk- en buurtbudgetten.

Juli 2014
heden

Interim rollen bij veranderende overheid

Diverse trajecten

-2015-2016 Gebiedsgerichter werken verder brengen, gemeente Berkelland
Mijn rol was om kernteams verder te krijgen in hun ontwikkeling binnen de organisatie naar vernieuwende vormen van werken, naar breder samenwerken, meer integraal werken en een continue interactie met de samenleving. Overheidsparticipatie staat hierbij centraal.
- Oktober 2015- december 2016 Transitie naar zelfsturende teams (gemeente Berkelland)
In de transitie richting zelfsturende teams binnen de gemeente Berkelland was ik verantwoordelijk voor 4 belangrijke stappen: 1. Participatief vaststellen van de nieuwe organisatie (koers en structuur) 2. Werven en selecteren van teamcoaches 3. Het werken aan een goede opdracht tussen teams en directie en 4. In de praktijk concreet aan de slag.

Contact

Neem gerust contact met me op. T 06 28 24 24 06 / M gverstoep@gmail.com

CONTACTGEGEVENS

De Joncheerestraat 6 3602PR Maarssen (Stichtse Vecht)

06 28 24 24 06

gverstoep@gmail.com

www.gertjanverstoep.nl

Laat je boodschap hier achter!